Tools

Onderzoeksmethodieken van flowresulting

Onderzoeksmethoden flowresulting

Het opbouwen van een prijsstrategie vraagt verschillende inzichten. Flowresulting gebruikt in de basis de onderstaande methoden om benodigde inzichten op te halen.

Toelichting per methodiek

Van Westendorp
Er worden vier vragen beantwoord, die aangeven wanneer een propositie als duur, goedkoop, te duur en te goedkoop wordt ervaren. Dit resulteert in een range van acceptabele prijzen. Dit wordt vooral toegepast wanneer er weinig bekend is over een markt en een nieuw product wordt geïntroduceerd.

Gabor Granger
Een methode waarbij meerdere keren wordt gevraagd of een propositie wordt afgenomen tegen een specifieke prijs. Bij een positief antwoord wordt de prijs verhoogd, bij negatief antwoord verlaagd. Dit wordt herhaald totdat de hoogste prijs waar tegen de propositie wordt afgenomen is geïdentificeerd.

SIMALTO
Een combinatie tussen een diepgaand interview en een conjoint analyse. Men kiest in een een-op-een gesprek de belangrijkste attributen, en kiest daarna voor de ideale samenstelling van de onderliggende waarden. Op iedere keuze wordt doorgevraagd waardoor dieper inzicht wordt opgehaald.

MaxDiff analyse
Een methode waarbij steeds meestal vier elementen worden getoond en men aangeeft welke het meest en minst belangrijk/relevant/onderscheidend is. Hiermee wordt inzichtelijk welke elementen het belangrijkst zijn bij het maken van een keuze, bijvoorbeeld voor een bepaalde propositie.

Conjoint/conjunct analyse
Conjoint analyse (of: conjunct analyse) is een onderzoeksmethode waarbij meerdere malen twee of meer proposities worden getoond en een respondent steeds aangeeft welke (of geen) van de proposities men kiest. Hiermee worden zowel prijs inzichten als propositie inzichten opgehaald.

Aanvullingen op basismethodieken

Vaak is een uitgebreidere variant of analyse nodig om specifieke vragen te beantwoorden.Een greep uit de belangrijkste aanvullingen: