Customer journey: Nationale Nederlanden - Excellente klantbeleving

Gepubliceerd op
20/12/2022
Customer experience
Customer journey

Nationale Nederlanden (NN) wil haar klanten een excellente service beleving bieden. De afhandeling van schade is voor klanten een ‘moment van de waarheid’. NN scoorde in vergelijking met andere verzekeraars al goed, maar de ambitie van NN ging verder. Daarom heeft Nationale Nederlanden flowresulting gevraagd te helpen bij het verbeteren van de klantreis ‘schade-afhandeling’. Doel: geen vage visie, maar concrete verbeterideeën die daadwerkelijk bijdragen aan verbetering van de klantbeleving én door de organisatie worden gedragen.

Aanpak

In vijf  stappen is de klantreis ‘schade-afhandeling’ verbeterd
  1. Op basis van beschikbare onderzoeken en teamanalyses is de huidige klantreis in kaart gebracht. Hoe ziet de reis eruit? Hoe is de klantbeleving gedurende de reis? Wat zijn de belangrijkste momenten?
  2. Vervolgens zijn mogelijke verbeterinitiatieven uitgewerkt. Verbeterideeën ontstaan in de eerste plaats op basis van een gedegen analyse aan de hand van ontwerpcriteria die flowresulting hanteert voor de ideale klantreis (vanzelfsprekend, betrouwbaar, betrokken, memorabel en eigen).
  3. In kwalitatief klantenonderzoek is vervolgens diepgaand inzicht verkregen in wat klanten vinden en voelen, mede aan de hand van uitgewerkte verbeterideeën.
  4. Op basis van stap 1 tot en met 3 is de ideale klantreis uitgewerkt: concrete verbeterideeën op basis van merkstrategie en klantinzichten (zie voorbeeld hieronder).
  5. Tot slot is is een analyse gemaakt van wat er nodig is om medewerkers in staat te stellen de ideale klantreis waar te maken (employee journey) en wat de impact van de verbeterinitiatieven op de organisatie is.

Resultaat

Concrete resultaten die ook realiseerbaar zijn
  • Inzicht in de huidige en gewenste klantbeleving gedurende de reis ‘schade-afhandeling’.
  • Concrete verbeterinitiatieven om de gewenste klantreis te realiseren.
  • Inzicht in de impact van de verbeterinitiatieven en handvatten om de gewenste klantreis te realiseren.

Twee verbeterideeën kort toegelicht

Nationale Nederlanden (NN) wil haar klanten een excellente service beleving bieden. Onder andere door altijd persoonlijke situatie van de klant voorop te stellen en klanten gevraagd en ongevraagd verder te helpen. Hieronder twee verbeterproposities die zijn ontwikkeld in lijn met deze visie.

NN - korte toelichting 1

Uw persoonlijke situatie staat voorop: schade oplossen zoals u wilt

Bij schade kunnen klanten de oplossing kiezen die bij hen en de situatie past. Men kan kiezen voor: zelf de schade oplossen, de schade laten oplossen door NN en zelfs voor een ‘schademanager thuis’. De schademanager thuis komt langs en regelt de volledige schade-afhandeling, inclusief de bijbehorende administratie.

NN - korte toelichting 2

Gevraagd en ongevraagd helpen wij u verder: een preventiecheck bij u thuis

Wanneer een klant schade heeft gehad, herstelt NN niet alleen de schade, maar degene die herstelt doet ook altijd een aantal preventiechecks om schade in de toekomst te voorkomen.

Flowresulting staat voor mij voor laagdrempelig, ‘hands on’ en ‘can do’ mentaliteit. De manier van werken levert snel een mooi resultaat op. De output van het traject is zodanig uitgewerkt dat het binnen de organisatie direct heel positief is ontvangen. Mede doordat ook rekening wordt gehouden met de impact op de organisatie, zijn de uitkomsten ook daadwerkelijk uitvoerbaar! - Michel van Leuven, marketeer klantbeleving Nationale Nederlanden

Neem gerust contact met ons op

Maliebaan 53581 CA Utrecht
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Cases

Cases waar we trots op zijn

Flowresulting werkt voor grote bedrijven en multinationals in verschillende markten in Nederland en in Europa. We zijn voornamelijk actief in de automotive en financiële sector.