Businessmodel innovatie – 6 aanbevelingen om het goed te doen

Digitale transformatie
Groeistrategie
Innovatie

Het boek ‘Business Model Navigator – 55 models that will revolutionise your business’ geeft concrete aanbevelingen voor het innoveren van je businessmodel. Wij hebben een selectie hieruit voor je op een rij gezet.

In het artikel Tijd om je businessmodel opnieuw uit te vinden hebben we uiteengezet waarom het innoveren van je businessmodel noodzakelijk is. Voor wie er echt mee aan de slag wil, hebben we 6 aanbevelingen op een rij gezet.  Gebaseerd op onderzoek van Gassmann, Frankenberger en Csik1.

1. Zorg voor commitment bij de directieB

enadruk het belang en de voordelen van het innoveren van een businessmodel (bijvoorbeeld door dit artikel te gebruiken). Zorg dat de directie van jouw bedrijf de noodzaak van het innoveren van het businessmodel uitdraagt en dit faciliteert. Hun commitment is hard nodig. Zeker in tijden van voorspoed zal het belang hiervan binnen de organisatie niet altijd worden gezien, want: we maken nu toch winst? Klopt. Nu nog wel.

2. Werk samen in een multidisciplinair team én met externen

De auteurs benadrukken het belang van een team met uiteenlopende achtergronden van verschillende afdelingen. Van belang is dat alle teamleden hetzelfde beeld hebben over wat een businessmodel is. Ook wordt geadviseerd om buitenstaanders of externen te betrekken, omdat zij kunnen helpen om over de grenzen van de organisatie én sector te kijken en daarnaast als buitenstaander de huidige spelregels of doctrines in de markt kunnen challengen.

3. Monitor veranderingen in je ecosysteem en leer van andere bedrijven

Volg ontwikkelingen in je ecosysteem nauwlettend. Vooral om scherp te blijven op een mogelijke aanval op je huidige businessmodel. Daarnaast om te leren van de successen en tegenslagen van andere bedrijven. Stimuleer ook dat ‘not invented here’ wordt gezien als ‘proudly found elsewhere’. Of: ‘beter goed gejat dan slecht bedacht’.

4. Daag je huidige businessmodel continu uit

Vergelijk je huidige businessmodel met andere businessmodellen (zoals abonnement, direct selling, add-on en lock-in) en breng in kaart waar de gelijkenissen en verschillen zitten. Verken hoe deze businessmodellen voor jouw bedrijf zouden kunnen werken. Herhaal dit proces periodiek, want nieuwe ontwikkelingen of technologieën kunnen de businessmodellen die eerst niet kansrijk leken opeens wel interessant maken. Zorg er daarom voor dat het innoveren van je businessmodel een doorlopend proces wordt en geen eenmalige oefening. Een businessmodel is dus niet in beton gegoten en moet volgens de auteurs regelmatig worden aangevochten.

5. Reken de businesscase in het begin niet te veel door

Volgens de auteurs overleeft bijna geen enkel businessplan het eerste contact met de klant. Het is namelijk onmogelijk om alle omstandigheden, afhankelijkheden en veranderingen goed te voorspellen. Zeker in het beginstadium zitten de berekeningen in een businesscase nog te veel naast de realiteit. Reken de businesscase in het begin dus niet te veel door.

6. Kies voor een iteratieve aanpak en test prototypes snel

Verwacht niet dat je direct het meest geniale idee hebt gevonden. Innovatie vereist hard werken, veel herhaling en tijd. Kies voor een iteratieve aanpak en ontwikkel prototypes snel, bijvoorbeeld door de oplossing te visualiseren. Dit helpt ideeën concreet te maken en feedback op te halen. Als iets niet goed werkt, dan kom je hier in het beginstadium achter. Hoe eerder, hoe beter. Zorg er ook voor dat ideeën niet in een te vroeg stadium worden afgeserveerd. Help het team te blijven denken in mogelijkheden. Bij innovatie hoort nu eenmaal ook mislukking. Leer daarvan. De eerste succesvolle vlucht met een vliegtuig was toch ook niet de eerste poging?

1. Gassmann, Oliver; Frankenberger, Karolin & Csik, Michaela (2014), Business Model Navigator – 55 models that will revolutionise your business, Pearson FT Press, Harlow, England