Rob is een ervaren leider met een trackrecord in strategische marketing. Hij krijgt energie van het kraken van complexe vraagstukken en strategiebepaling.
Hij heeft transities geleid op het gebied van klant- en servicegericht werken, verandering van businessmodel, digitalisering en e-commerce.

Rob is analytisch, resultaatgericht en verbindend. Hij geeft respect en vertrouwen, stelt doelen én daagt uit om het beste uit mensen te halen.

X