Eimert is jarenlang acteur en producent geweest en vertaalt alle lessen uit zijn vak de laatste 20 jaar naar de context van business. Eimert verkoopt ‘zin in verandering’.

Kenmerkend voor de manier van werken: Eimert nodigt mensen uit om nieuw gedrag uit te proberen. Hij onderzoekt met mensen hoe ze regie kunnen krijgen in een veranderende wereld. Hoe ze zich kunnen neerleggen bij zaken buiten hun invloedssfeer en hoe ze hun volle verantwoordelijkheid kunnen nemen bij zaken die beïnvloedbaar zijn. En hij poogt mensen de lol van de communicatie te laten zien en ervaren. “Als je de wetmatigheden daarin snapt dan kun je de wereld meer naar je hand gaan zetten”, aldus Eimert.

X