Nieuw bij flowresulting: Colette Forma

This is some text inside of a div block.

Begin 2020 versterkte Colette Forma het team van flowresulting. Daarvoor was ze verantwoordelijk voor het wereldwijde Design Thinking programma van Philips. Een kennismaking.

Design Thinking bij Philips

Voor haar komst naar flowresulting was Colette werkzaam bij Philips. Ze gaf er leiding aan de wereldwijde Design Thinking praktijk en aan een team van innovatie experts in Amsterdam en Eindhoven. Gebruikmakend van Design Thinking methodieken, hielp ze multidisciplinaire teams uit verschillende bedrijfsonderdelen tot innovaties te komen waarmee Philips het verschil maakt.Wat is Design Thinking voor jou?Colette: ‘Design Thinking is een methodiek én een mindset voor creatieve probleemoplossing, die organisaties helpt te innoveren. Het startpunt is een diepgaand begrip voor de mensen voor wie je producten of diensten ontwikkelt. Door werkelijk te focussen op de klant, ben je in staat problemen opnieuw te definiëren en aannames uit te dagen: wordt een verondersteld probleem door de klant eigenlijk wel gezien als een probleem of blijken er heel andere behoeften te zijn die we kunnen adresseren? Vanuit deze nieuwe inzichten ontwikkel je aansprekende conceptrichtingen, strategieën en oplossingen. Het is een iteratief proces, waarin je zo vroeg mogelijk prototypes ontwikkelt en test, zodat je snel leert of je in de goede richtingen beweegt en waar nodig aanpassingen doet: ‘failing fast and cheap’ dus.‘Door mensen met verschillende kennis en expertise te laten samenwerken, ontstaat een dynamiek waarin je elkaar inspireert en uitdaagt. Het team ervaart direct eigenaarschap en is gemotiveerd de nieuw ontwikkelde producten of diensten verder te brengen. Bij Philips heet het Design Thinking programma niet voor niets ‘Cocreate’.

Design Thinking of Service Design?

Het valt me op dat je over Design Thinking spreekt, terwijl we het bij flowresulting vaak over Service Design hebben. Hoe zit dat precies? Colette: ‘De termen Design Thinking en Service Design worden regelmatig door elkaar gebruikt. Ik maak me daar zelf ook schuldig aan hoor! Er is veel geschreven over de overeenkomsten en verschillen. In mijn ogen zijn het beide methodieken voor ‘creative problem solving’. Service Design komt voort uit Design Thinking en hoewel de stappen in het proces kunnen verschillen, is de benodigde mindset hetzelfde: mensgericht, iteratief en multidisciplinair. Service Design richt zich specifiek op alle service touchpoints en dus de totale klantreis (product én service). In Service Design is er bovendien veel aandacht voor de organisatie, omdat medewerkers onderdeel zijn van de realisatie van een service’.

Service design een hype?

Er lijkt steeds meer gezegd en geschreven te worden over Service Design. Is het een hype?‘Ik denk dat steeds meer organisaties zich realiseren dat ze alleen succesvol kunnen blijven als ze de klant wérkelijk centraal zetten. Vaak weten ze niet goed waar ze moeten beginnen, met klanten praten wordt zelfs als ‘eng’ ervaren. Het introduceren van een methodiek als Design Thinking geeft houvast en helpt je om klanten actief te betrekken, samen met hen problemen op te lossen en nieuwe producen of diensten te ontwikkelen. Als een organisatie eenmaal heeft ervaren hoe effectief dat werkt en hoeveel energie het geeft, zien we dat de adoptie van deze manier van werken hoog is. Ik vind het heel dankbaar om organisaties of teams te helpen deze slag te maken!’

Trots

Wat is de belangrijkste les die je bij Philips hebt geleerd en waar je trots op bent?‘Ik heb een fantastische tijd gehad bij Philips. De missie ‘Improving the lives of 3 billion people by the year 2030’ is uitdagend. Het betekent werken aan toegankelijkheid van zorg, verbeteren van de beleving van zowel patiënten als zorgprofessionals en tegelijkertijd kosten besparen en betere behandelresultaten boeken. In zo’n omgeving is de relevantie van je werk enorm; we worden immers allemaal op een dag ziek en dan willen we de best mogelijke zorg. Zonder specifieke projecten te noemen, zijn de trajecten waarin we intensief samenwerkten met ziekenhuizen, verzekeraars en andere partijen (bijvoorbeeld retailers), de projecten waar ik het meest trots op ben. In de complexe wereld van nu, waarin kennis overal voorhanden is en technologie voortraast, kan niemand nog in zijn eentje innoveren. Je moet de handen ineen slaan. Soms zijn de belangen echter tegengesteld en is het als facilitator van zo’n proces uitdagend om een omgeving te creëren waarin iedereen zich veilig voelt, open staat voor samenwerking en waarin concreet resultaat wordt geboekt. Dat mogelijk maken, geeft mij veel voldoening: je hebt elkaar nodig om echt impact te maken! Overigens geldt dat in een grote organisaties ook intern: Design Thinking helpt je silo’s te doorbreken, samenwerking tussen afdelingen op gang te krijgen en betere proposities te ontwikkelen’.

Colette en flowresulting

Bij flowresulting ga je aan de slag als Senior Consultant. Vertel! ‘Na enige jaren in een corporate, begon het ondernemerschap weer te kriebelen. (Colette had voordat ze naar Philips ging lange tijd een eigen adviesbureau, red.) Ik ben nieuwsgierig en vind het ongelooflijk leuk om veel bedrijven van binnen te zien. Het is voor mij belangrijk om fris te blijven kijken, een outside in perspectief te kunnen geven, nieuwe impulsen te brengen. De resultaatgerichtheid en de gedrevenheid van het team van flowresulting spreken me aan. Er is een grote overlap in mijn ervaring en de focusgebieden van flowresulting. Ik kijk er naar uit om mijn verander- en innovatiekracht te mixen met  de expertise van flowresulting en het verschil te maken voor mooie opdrachtgevers. Een nieuwe horizon definiëren, groei accelereren, sterke proposities en naadloze services ontwikkelen: daag me gerust uit!’

No items found.
Deel deze publicatie