Alle publicaties

15 mei 2016, Roel Reukers

Agile, Scrum, Lean Startup … bent u er nog? Haak niet te snel af, want er zit iets in!

Steeds meer bedrijven omarmen de principes van Agile, Scrum en Lean Startup. Het zijn aanduidingen voor de laatste modes, die snellere en effectievere veranderingen beloven. Maar wat houden ze precies in? Een snelle kennismaking.

Agile? Scrum? Lean Startup?
Het meeliften op de laatste mode en het te pas en te onpas gebruiken van Engelse termen zorgt ervoor dat het moeilijk is een eenduidig antwoord te geven op de vraag wat ‘agile’, ‘scrum’ en ‘lean startup’ nu precies inhouden. Wie alle definities en handleidingen naast elkaar zet, herkent een paar fundamentele principes die ten grondslag liggen aan het succesvol inrichten van verandertrajecten.

Agile
Agile betekent letterlijk: wendbaar of lenig. Binnen dit gedachtegoed gaat men ervan uit dat de omstandigheden tijdens het project veranderen. Succesfactor: snel in kunnen spelen op veranderende omstandigheden en ondertussen steeds het eindresultaat voor ogen houden. De Agile-aanpak combineert incrementeel en iteratief werken. Kort door de bocht: complexe projecten ophakken in behapbare stukken en de tussenresultaten toetsen om tijdig te kunnen bijsturen.

Scrum
Scrum werd aanvankelijk vooral gebruikt in de ICT wereld, maar staat steeds vaker voor een manier van werken binnen allerlei soorten veranderingen en projecten. Het is één van de Agile ‘frameworks’. Het is een manier van werken in teamverband om op een effectieve en flexibele manier veranderprojecten te draaien. Scrummen is sprinten. In korte sprints bouwt men telkens naar een werkend en daarmee toetsbaar (deel)product. Een scrumteam is een multidisciplinair zelfsturend team dat de gebruiker/klant en opdrachtgever intensief betrekt in het ontwikkelproces.

Lean Startup Method
Lean Startup Method is een filosofie die goed past in het Agile gedachtegoed. Bij Lean Startup wordt bijvoorbeeld gesproken over Minimum Viable Product (MVP). Dit (deel van een) product werkt al en voldoet aan bepaalde minimum eisen, maar is nog niet perfect of volledig. Het MVP, bijvoorbeeld in de vorm van een prototype, kan aan klanten of gebruikers worden voorgelegd om feedback te ontvangen en inzicht te krijgen in de mate van aansluiten bij de klantbehoefte. Dit draagt bij aan de verdere ontwikkeling en voorkomt verrassingen achteraf.

Het basisprincipe van ‘see-feel-change’ ofwel ‘leren door te doen’
De verschillende methodes komen op hoofdlijnen op het volgende neer: beter al doende, in kleine stapjes, succes boeken dan na veel werk lanceren en falen. Aan de hand korte cycli (iteraties) blijf je kort op de bal zitten. Tussendoor ‘proeftuinen’ waarbij input van de gebruiker of klant essentieel is om te kijken of je op de goede weg bent. En zo kan je op basis van inzichten uit de praktijk de juiste volgende stap zetten.

Al de bovengenoemde methoden omvatten vier overlappende principes:

  • Kort cyclisch > een verandertraject opknippen in (design) sprints
  • Concrete tussenresultaten > werken met deeloplossingen / prototypes
  • Proeftuinen > herhaaldelijk klantonderzoek o.b.v. tussenresultaten
  • Multidisciplinair ontwerpteam > samenwerking tussen verschillende disciplines

Ondanks dat het soms dus lijkt alsof Agile, Scrum & Lean totaal andere werkwijzen zijn en dat je voor een bepaalde techniek zou moeten kiezen is het tegendeel waar. Het is de kunst om uit de verschillende aanpakken díe items te halen die voor het betreffende vraagstuk of organisatie het beste werken. Flowresulting deed dat voor het ontwikkelen van de ideale klantreis en ontwikkelde de Customer Journey Sprint®.

Customer Journey Sprints®: een ontwerpgerichte aanpak
In een Customer Journey Sprint ® werken we samen met onze opdrachtgever in een multidisciplinair team. Op basis van (bestaande) klantinzichten ontwikkelen we prototypes van mogelijke oplossingsrichtingen. Prototypes zijn schetsmatige concepten / proposities / ideeën, bijvoorbeeld in de vorm van een advertentie, poster of screenshot van een webpagina. Deze prototypes dienen als stimuli in klantonderzoek. Het onderzoek wijst uit of en in welke mate de oplossingsrichting aansluit bij de klantbehoefte. Op basis van deze uitkomst worden klantinzichten verdiept en aangescherpt. Dit is een iteratief proces tot er een eenduidig beeld is van de juiste oplossingsrichting(en) én inzicht in de mechanismen achter deze oplossing(en).

We noemen het niet voor niets ‘sprint’. Dit proces richten we effectief en efficiënt in waardoor we de doorlooptijd van een gemiddeld Customer Journey (re)designtraject substantieel verkorten. Elke sprint duurt ongeveer twee weken waardoor wij een geheel (re)designtraject in vier tot zes weken afronden.

Laat je inspireren!

Vul je naam en mailadres in en ontvang tien keer per jaar ‘flowinspiration’. Een mail met inspiratie over excellente dienstverlening, video’s die raken, cases en succesverhalen die bijblijven.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
X